Forside   Bøger   Mine synspunkter     Link   Kontakt
forord

Det skrev Forsvaret om Poul Dahl


Oberstløjtnant Poul Dahl går på pension: En af Danmarks kendteste officerer går på pension ved udgangen af august 2004, da han bliver 60 år den 5. August 2004. Forsvaret afholder en reception for oberstløjtnanten på fødselsdagen kl. 13.00 i Parolesalen på Skive Kaserne.Alle, der ønsker at tage afsked med denne dynamiske officer, er velkomne.

Oberstløjtnant Poul Dahl er født den 5. August 1944 i Vejen. Han er opvokset i Herning, hvor han blev student i 1964.

Poul Dahl blev indkaldt til aftjening af værnepligt ved Prinsens Livregiment i sommeren 1964, og valgte herefter en karriere i Forsvaret. Han blev Løjtnant af reserven i 1966 og blev herefter optaget på Hærens Officersskole i 1968, som han afsluttede i 1971 med udnævnelsen til Premierløjtnant af Linien. Han var bl.a. klassekammerat med regimentets nuværende chef, oberst Jens Christian Lund. Poul Dahl gennemførte herefter et meget varieret tjenesteforløb såvel i som uden for landets grænser.
 
Ud over de ”traditionelle” opgaver og uddannelser kan fremhæves mere end 10 års tjeneste ved Jægerkorpset bl.a. som chef i perioden 1990-1993. Det var i den periode Jægerkorpset for alvor blev kendt og anerkendt langt ud over Danmarks grænser, da Dansk TV viste korpset indefra ved den prisbelønnede TV udsendelse under navnet ”Eliten”.
 
I hans yngre dage var han kendt som topidrætsmand både civilt og militært. Han vandt flere gange Danmarksmesterskabet i 5-kamp og var også på toppen i verdenseliten i ”4-kamp”, men hans tid på 8 km-løbet medførte, at han ikke nåede helt til tops, når den sidste disciplin blev gennemført.
 
I sommeren 1993 overtog Poul Dahl posten som chef for De Forenede Nationers Vagtstyrke i Irak. En stor og vanskelig opgave, der bl.a. betød at han ud over at organisere styrken skulle stå for sikkerheden for FN´s Humanitære Program i Irak. Det var her Poul Dahl fik et stort indblik i det humanitære hjælpearbejde og de helt særlige problemer og udfordringer, der her knytter sig til især koordination og sikkerhed. I forbindelse med denne opgave blev Poul Dahl af FN´s Generalsekretær bl.a. sendt til Burundi for at undersøge om det koncept, han selv havde udarbejdet i Irak kunne anvendes andre steder, hvor FN havde store humanitære hjælpeprogrammer. Opholdet i Irak skulle kun have varet i et år, men Poul Dahl blev på posten i mere end tre år, indtil han med udgangen af 1996 selv valgte at fratræde. Han erkendte på dette tidspunkt, at FN kan være meget bureaukratisk og derfor ikke får løst opgaverne så effektivt, som det er nødvendigt og muligt. Efter tjenesten i Irak tog Poul Dahl de næste tre år ophold i Libanon sammen med sin hustru Zeina. Parret havde mødt hinanden i Irak, hvor Zeina, der er fra Libanon, arbejdede for FN´s Flygtningehøjkommisær. Her studerede Poul Dahl situationen i Mellemøsten og foretog i denne forbindelse mange rejser overalt i området, bl.a. var han fortsat ofte i Irak´s hovedstad Bagdad.
 
Efter tre år i Libanon, besluttede Poul Dahl at vende tilbage til Dansk Forsvar, hvor han fik stillingen som chef for II Bataljon ved Prinsens Livregiment i Januar 2000. Ud over opgaven som chef for denne bataljon, fik Poul Dahl også en række opgaver i forbindelse med regimentets store indsats i den Danske støtte til de tidligere Østeuropæiske lande.
Poul Dahl havde således ansvaret for uddannelsen af de styrker, de tre Baltiske lande deltager med i det tidligere Jugoslavien, aktuelt som en del af den danske styrke i Kosovo.
Han var endvidere koordinator af den danske støtte til Litauens udvikling af en ny moderne styrke på Bataljons størrelse (ca. 800 mand), der skal udgøre grundlaget for landets fremtidige deltagelse i fredsbevarende og fredsskabende operationer i regi af både NATO og FN. Et projekt der er gennemført med stor succes, selvom projektet beklageligvis blev afsluttet for tidligt.
 
Poul Dahl har altid vist stor interesse for Forsvarets opgaver og udvikling. I denne forbindelse deltog han ivrigt i debatten efter murens fald i 1989. Det var i denne forbindelse han under store overskrifter i medierne gjorde opmærksom på, at tiden var inde til dramatiske ændringer i Dansk Forsvar. Som han udtrykte det: ’Situationen peger på, at vi bør revurdere opgave- og ansvarsfordelingen såvel internt i Forsvaret som mellem Forsvaret og de øvrige organisationer og myndigheder i samfundet’. En holdning der på dette tidspunkt ikke overalt faldt på frugtbar grund.
Han blev beskyldt for at være for humanitær og blød i de tanker, han fremkom med.
 
Poul Dahl er medlem af partiet Venstre, hvor han er formand for Det Sikkerheds- og Udenrigspolitiske udvalg i Viborg Amt. Han er en populær og efterspurgt foredragsholder, ikke blot med emner tilknyttet det Danske Forsvar. Hans mange oplevelser og holdninger giver anledning til mange andre levende og spændende indslag. Sammen med Preben Bonnen er Poul Dahl medforfatter af en ny bog om det Danske Forsvar, som de har kaldt ”KRIGENS NYE KLÆDER”. I bogen fremkommer de to forfattere med helt nye forslag til et anderledes Forsvar. De kan bestemt ikke beskyldes for bare at udarbejde en fantasiløs fremskrivning af det Forsvar, vi kender.
 
På det sidste er han blevet endnu mere kendt på grund af nogle kontroversielle udtalelser om anvendelse af hårdere afhøringsteknikker. Selv hans gode ven og gamle klassekammerat understregede, at udtalelserne var uheldige. Den behandling Poul Dahl fik af politikere, kolleger og pressen umiddelbart efter udtalelserne var dog helt ude af proportioner. Det var særligt uheldigt især i betragtning af, at oberstløjtnanten er kendt og respekteret for alt andet end det, han blev beskyldt for.
 
Efterfølgende er debatten heldigvis blevet væsentligt mere nuanceret, og oberstløjtnanten fremstår igen som den han er – en meget dygtig officer, en fantastisk debattør og et helt igennem godt menneske.