”Sådan bliver det”

(1. Maj 2004)

Det 21.århundrede vil fuldende globaliseringen.

 

Der vil opstå en global forståelse og respekt for de fælles

grundlæggende samfundsværdier.

 

Krig mellem nationer vil blive næsten utænkelig og afløst

af behovet for en global præventiv indsats mod enkeltpersoner

eller organisationer, der, på grund af kriminalitet, magtbegær

eller politisk eller religiøs fanatisme, udgør en aktuel

eller en fremtidig trussel mod samfundet.

 

Krigens vilkår og de væbnede militære styrkers rolle vil ændre

sig dramatisk. Ingen nation vil, hverken indenfor eller udenfor

egne grænser, kunne anvende militær magt uden international

konsensus.

 

Nationale væbnede militære styrker vil forsvinde og blive afløst af en international styrke, der bliver organiseret, forberedt og indsat i overensstemmelse med beslutninger i den internationale organisation,

der har ansvaret for opretholdelsen af den globale verdensorden.

 

Oprettelsen og opretholdelsen af en tryg og sikker verden, med en

global samfundsskabt sikkerhed, vil kræve, at vi alle påtager os

et personligt ansvar og gør en personlig aktiv indsats.

 

Vi vil alle være ”værnepligtige”

 

 

POUL DAHL

Verdensborger

Forfatter

sikkerhedsrådgiver

Maj 2004