Forside   Poul Dahl   Bøger   Debat   Foredrag   Rådgivning   Link   Kontakt
forord
 

Det menneskelige råstof


»Jægersoldat -- i en terrortid« er skrevet til alle mennesker, der interesser sig for samfundet og den, verden vi alle er en del af. Selv om bogen bygger på mine erfaringer, er det ikke mine erindringer, det er ikke en historiebog, og det er ikke en satirisk debatbog om det 21. århundrede. Det er heller ikke en bog om jægersoldater og terror eller en håndbog i, hvordan man klarer sig i en terroraktion, men en bog, der rummer lidt af det hele -- og alt sammen er noget, som jeg har måttet lægge både øre og øjne til gennem et langt liv i Jægerkorpset, Forsvaret, FN og NATO.

Jeg har siden Murens fald foreslået moderniseringer af Forsvaret og har peget på en række forhold, hvor militære ressourcer med fordel kunne anvendes til civile opgaver, og som chef for Jægerkorpset har jeg vist det i praksis. Det har givet mig tilnavnene »den kontroversielle oberstløjtnant« og »den humanistiske oberstløjtnant«. Det har også givet mange og underholdende reaktioner, når jeg har opfordret myndighederne til at sammentænke deres behov og være mere til gavn for borgerne. De senere år er man begyndt at sammentænke myndighedernes ressourcer, når det gælder både mandskab og udstyr, men det er ikke nok at gøre det på papir i form af instrukser og planer.

 

Hvis det også skal virke, kræver det nye målrettede og tidssvarende organisationer, som kan matche de udfordringer, det 21. århundrede byder os. Organisationerne skal opbygges til opgaverne, så det ikke som nu er et kludetæppe af myndigheder, der har hvert begrænsede ansvar i tilfælde af ulykker, katastrofer, terroraktioner, krige eller humanitær indsats.

Hvis Forsvaret havde tilpasset sig i takt med verden omkring sig, ville organisationens problemer ikke være så håbløse som nu, hvor det kræver en større revolution at tilpasse Forsvaret til tidens reelle trusler. I Danmark tænker vi stadig, som om vi var midt i Den Kolde Krig. Der bruges 19 milliarder om året til det danske forsvar -- det står ikke i forhold til den sikkerhed og tryghed, der leveres. I tilfælde af en større katastrofe eller ulykke i Danmark har vi ikke engang pålidelig radiokommunikation mellem de ansvarlige organisationer.

Min livslange og pletfrie militærkarriere sluttede i maj 2004, da jeg deltog i en direkte tv-debat om kampen mod terror og blev hængt ud som tilhænger af tortur. Det har jeg aldrig været, og det var ikke, hvad jeg sagde. Alligevel blev jeg dømt for det, man troede jeg sagde, og ikke det, jeg havde sagt.

For Forsvarschefen kom sagen meget belejligt. Dagen efter min tv-optræden gav han mig marchordre. Hans form for åbenhed handler mest om at give de ansatte mundkurv på -- ikke om dialog med den virkelige verden uden for Forsvarets rækker. Det skrev han til mig allerede i 2002, og efter torturdebatten beviste han det. Jeg har valgt at bringe hans brev fra dengang i denne bog sammen med mit svar.

For mig bekræfter episoden endnu engang, at mange ansvarlige ledere i den politiske og militære verden groft undervurderer befolkningens evne til at forstå, hvad der foregår, og samme befolknings vilje til at øve indflydelse. Da jeg ikke vil gentage min fejl fra dengang, fremfører jeg endnu en gang mine budskaber i bogen og giver et bud på fremtiden. Det sker med risiko for, at kritikere igen vil dømme mig ud fra det, de tror jeg siger, snarere end det, jeg faktisk siger.

»Jægersoldat -- i en terrortid« er også en hyldest til de 319 jægere, der indtil nu er uddannet. Jeg fortæller om Jægerkorpsets historie set i lyset af verden omkring os, og jeg fortæller en række spændende og sjove oplevelser mellem mennesker på kryds og tværs af kulturer og landegrænser. Trods de mange fordomme er jægere ikke nogle underlige vildbasser men mennesker med de rigtige råstoffer -- mennesker, der tør gøre en forskel, engagerede mennesker, som kan tænke og handle selv, og som kan gennemskue stive systemer og forældet tankegang. Jægersoldater er mennesker, som kan se forskel på papir og virkelighed. Disse egenskaber er helt nødvendige, for at vi er klædt rigtig på til det 21. århundrede.


God fornøjelse!                                                                                                                        

Poul Dahl