Poul Dahl   Bøger   Mine synspunkter   Link   Kontakt    
****

Sådan bliver det.

Det 21.århundrede vil fuldende globaliseringen. Der vil opstå en global forståelse og respekt for de fælles grundlæggende samfundsværdier. Krig mellem nationer vil blive næsten utænkelig og afløst af behovet for en global præventiv indsats mod enkeltpersoner eller organisationer, der, på grund af kriminalitet, magtbegær eller politisk eller religiøs fanatisme, udgør en aktuel eller en fremtidig trussel mod samfundet. Krigens vilkår og de væbnede militære styrkers rolle vil ændre sig dramatisk. Ingen nation vil, hverken indenfor eller udenfor egne grænser, kunne anvende militær magt uden international konsensus. Nationale væbnede militære styrker vil forsvinde og blive afløst af en international styrke, der bliver organiseret, forberedt og indsat i overensstemmelse med beslutninger i den internationale organisation, der har ansvaret for opretholdelsen af den globale verdensorden. Oprettelsen og opretholdelsen af en tryg og sikker verden, med en global samfundsskabt sikkerhed, vil kræve, at vi alle påtager os et personligt ansvar og gør en personlig aktiv indsats. Vi vil alle være ”værnepligtige”
Poul Dahl